Den daglige drift af Gasværket varetages af bestyrelsen.

2 til 3 gange om året gennemfører vi større vedligeholdelsesopgaver, oprydning mm. Arbejdet gennemføres lørdag formiddag eller på hverdagsaftner.

Vi har en trofast gruppe hjælpere, som vi kan kontakte. Vi vil gerne have denne gruppe udvidet med dig. Vi kræver ingen specielle kompetencer - blot viljen til at bidrage nogle timer med frivilligt arbejde. Vi plejer at have nogle hyggelige timer. 

Gi' en hånd