Revideret 01.10.2021


Gasværket er lejernes hus, da alle lejere er medlemmer af foreningen. 
Huset drives på ikke kommerciel basis af en bestyrelse. Bestyrelsen varetager udlejning på frivillig og ulønnet basis.

Lejekontrakten er bindende for begge parter, når depositum er indbetalt.
Lejekontrakten kan ikke overdrages.
Hvis du aflyser din kontrakt senere end 3 måneder før lejemålet, mister du det indbetalte depositum.

Lokalerne lejes ikke ud til personer under 25 år. Det forudsættes endvidere, at du er til stede under hele arrangementet.

Du har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum, og de skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen. Du er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar forvoldt ved din eller dine gæsters brug.
Vi forlanger at du overholder reglerne om lukkede døre, når der spilles musik i lokalerne.

Gasværket må ikke benyttes til overnatning.

Som lejer af "dit eget hus" kan du forvente at overtage huset pænt og rengjort. 
Skulle du modtage huset med mindre mangler, kan du hjælpe os ved selv at afhjælpe manglen frem for at ulejlige tilsynet. I grove tilfælde, hvor huset ikke er rengjort, kan du naturligvis kontakte tilsynet (liste med telefonnummer på tilsyn findes på døropslag i køkkendepot). Og det er vigtigt, at vi på tjeklisten modtager dine kommentarer, så vi fremover kan gennemføre forbedringer.

Der ligger en Håndbog på Gasværket med beskrivelser af, hvordan fejl og mangler ved afleveringen kan undgås, ligesom Håndbogen indeholder en række nyttige råd.
Håndbogen er et regelsæt, som skal følges.

Lejer har ansvar for at gennemføre slutrengøring af lokalerne.
Der er ikke nogen egentlig afleveringsforretning. Når du har afsluttet oprydning og rengøring som beskrevet i Håndbogen og tjekliste kan du forlade lokalerne. Husk at forlade lokalerne senest på det tidspunkt som er angivet i din kontrakt. 
Efterfølgende vil den person der har tilsyn med Gasværket tjekke din aflevering. Det er denne person, der suverænt afgør om rengøring og aflevering er tilfredsstillende

Husk at aflevere nøgle og udfyldt tjekliste til den adresse, der fremgår af det følgebrev du får sammen med nøglen.
Depositum returneres senest 3 uger efter lejemålets afslutning – efter at tjekliste og nøgle er afleveret, og når lejemålet afleveres i hel og rengjort stand. 

Bestyrelsen for Det Gamle Gasværk